CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării în cadrul acestui website şi/sau al website-urilor partenerilor noştri comerciali (website-urile şi/sau link-uri postate în cadrul www.bluecomp.ro) pot fi utilizate de S.C. BLUE COMPUTER DEVELOPMENT S.R.L. şi sunt prelucrate în scopul promovării şi îmbunătăţirii serviciilor sale.

Prin acordul dumneavoastră exprimat prin accesarea şi utilizarea www.bluecomp.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de către dumneavoastră pot fi prelucrate şi utilizate de S.C. BLUE COMPUTER DEVELOPMENT S.R.L. în orice activităţi şi scopuri legate de politicile sale de marketing.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră constau în informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Asemenea informaţii cu caracter personal sunt: numele şi prenumele, codul numeric personal, data naşterii, tipul, seria şi numărul actului de identitate, permisul de conducere, adresa poştală, documente şi date despre bunurile mobile şi/sau imobile deţinute sau închiriate, numărul de telefon, adresa de web şi/sau e-mail, orice informaţie privind folosirea serviciilor S.C. BLUE COMPUTER DEVELOPMENT S.R.L. cât şi orice informaţie furnizată de dumneavoastră care este prelucrată şi introdusă în baza noastră de date.

Dacă intraţi pe site în secţiuni unde se derulează aplicaţii speciale, înainte de a le folosi, vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile speciale de utilizare a acestora.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. S.C. BLUE COMPUTER DEVELOPMENT S.R.L. vă aduce la cunoştinţă că beneficiaţi de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care îl puteţi exercita printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, pe adresa sediului nostru central: Str. Primăverii nr.20, cod 510101, Alba Iulia, judeţul Alba.

De asemenea, prin accesarea şi utilizarea site-ului www.bluecomp.ro vă exprimaţi consimţământul în sensul primirii de apeluri, mesaje text (SMS) sau e-mail-uri pentru promovarea serviciilor oferite de şi/sau prin intermediul S.C. BLUE COMPUTER DEVELOPMENT S.R.L. Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea site-ului www.bluecomp.ro cât şi la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteţi contacta la office@bluecomp.ro.

Dacă nu sunteţi de acord cu condiţiile de utilizare de către dumneavoastră a website-ului www.bluecomp.ro sau de folosire a datelor cu caracter personal de către S.C. BLUE COMPUTER DEVELOPMENT S.R.L. aveţi la dispoziţie alegerea de a nu mai utiliza acest website.